Algemene informatie

Jeugdzomerkamp

Doelstelling

Jeugdzomerkamp Alkmaar biedt Alkmaarse jeugd, voornamelijk die er baat bij hebben, een kampweek. Om contacten op te bouwen en even weg te zijn uit een soms problematisch dagelijks leven. Even “vakantie” hebben. Een onvergetelijke, zorgeloze kampweek voor Alkmaarse jeugd vanuit diverse achtergronden. Een week waarbij iedereen gelijk is en dit contact ook buiten kamp om effect heeft. Het Jeugdzomerkamp Alkmaar bestaat al ruim 35 jaar. Door onder andere de samenwerking met Alkmaarpas en sociaal fonds zijn we gaan sturen op de toegankelijkheid uit alle klassen. Minima gezinnen kunnen bijvoorbeeld een sociale korting aanvragen uit het sociaal fonds en een restant voldoen met het tegoed op de Alkmaarpas die zij jaarlijks krijgen. Deze samenwerkingen zijn in de borging en voortzetting heel waardevol. Maar minstens zo belangrijk: de vrijwilligers. Mede daarom wordt er jaarlijks ingezet op teambuilding en deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers van het kamp. Trainingen waarvan niet alleen de kinderen, het kamp, maar ook de vrijwilligers zelf nog lange tijd baat hebben. Hiermee willen we niet alleen de kunde, maar vooral ook de betrokkenheid bij het kamp stimuleren.

Initiatiefnemers

Het Jeugdzomerkamp Alkmaar is een initiatief vanuit stichting Binnenstadscentrum, waar uitvoering aan gegeven door LINK projecten. LINK stopt helaas met het Jeugdzomerkamp. De stichting bedankt LINK voor alle jaren succes vol organiseren van het Jeugdzomerkamp.

 Er is een nieuwe projectleiding aangenomen, Shirley Burger.

 Stichting Binnenstadscentrum kent een drietal buurtcentra in Alkmaar. De Eenhoorn, De Soci√ęteit en De Blekerij. Vanuit deze locaties worden voornamelijk doelgroep- en wijkgebonden activiteiten georganiseerd door vrijwilligers. Hele mooie en laagdrempelige activiteiten gericht op ontmoeting en participatie. Jeugdzomerkamp wijkt daar in zoverre vanaf, dat het ten eerste niet in Alkmaar plaatsvindt en daarnaast richt het zich op het mengen van sociale klassen onder jeugd.