Kampinformatie

Wanneer en voor wie?

Jeugd Zomeractiviteiten Alkmaar vindt twee keer plaats, van 6 t/m 10 juli en 13 t/m 17 juli.
Deze activiteitenweek is bedoeld voor Alkmaarse jeugd in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar.

Waar gaan we naar toe?

We gaan 5 dagen lang allerlei activiteiten doen in de omgeving van Alkmaar. Hieronder een overzicht van het programma:

Maandag: Zeskamp, locatie in Alkmaar
Dinsdag: Bosspellen en speurtocht in Schoorl
Woensdag: Dagje pretpark
Donderdag: Obstacle Run en zwemmen, locatie in Alkmaar
Vrijdag: Dagje activiteiten in De Rijp, afsluiting met BBQ en Disco

Begeleiding

Jeugd Zomeractiviteiten Alkmaar wordt begeleid door een geselecteerde groep vrijwilligers en het projectteam wordt begeleid door een projectondersteuner. Het kamp wordt al ruim 35 jaar succesvol georganiseerd. Alle vrijwilligers van Jeugdzomerkamp Alkmaar zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag).

Groepsindeling

Jeugdzomerkamp Alkmaar wordt verdeeld over 3 groepen:

  • Jongste groep voor kinderen in de leeftijd van 8, 9 en 10 jaar
  • Midden groep voor kinderen in de leeftijd van 11, 12 en 13 jaar
  • Tiener groep voor kinderen in de leeftijd van 14, 15 en 16 jaar

Elke leeftijdsgroep heeft gedurende de activiteitenweek een eigen begeleider.

Het vervoer

Op de dinsdag, woensdag en vrijdag vinden de activiteiten plaats buiten Alkmaar. Hiervoor hebben wij vervoer geregeld via Bak Reizen. Er zullen drie verschillende opstaplocaties zijn. De eerste opstaplocatie zal de Hoornse Vaart zijn rond 9.00 uur. De andere twee opstaplocaties worden later toegevoegd aan de hand van waar de deelnemers wonen.

Deelnemers ontvangen nadere informatie over transport en vervoer per e-mail.

Kosten en kortingsregeling

Om de kosten van de activiteitenweek (deels) te kunnen dekken vragen wij een eigen bijdrage van €55,- per kind. De eigen bijdrage kan zo laag zijn dankzij sponsoring, donaties en fondsen. De eigen bijdrage dekt alle activiteiten, het vervoer op di, woe en vrij en de afsluitende BBQ.
Wij zijn van mening dat de deelnemersbijdrage geen belemmering mag vormen voor het al dan niet meegaan van kinderen. Daarom hebben wij een sociaal fonds in het leven geroepen waar ouders, voor wie de deelnemersbijdrage niet, of met moeite kan worden opgebracht, gebruik van kunnen maken in de vorm van een korting op de deelnemersbijdrage. Een bijdrage uit dit fonds kan worden aangevraagd bij het inschrijfformulier, voorzien van een toelichting. De aanvragen worden met zorgvuldigheid behandeld.

Betalen met Alkmaarpas-tegoed

Kinderen en ouders uit minimagezinnen hebben van de gemeente Alkmaar een gratis Alkmaarpas gekregen met daarop een tegoed. Waaronder een tegoed voor deelname bij clubs, verenigingen en culturele instellingen. Hier valt Jeugdzomerkamp Alkmaar, en de Jeugd Zomeractiviteiten, ook onder. Voorheen werd dit tegoed verstrekt in de vorm van tegoedbonnen in een boekje, maar inmiddels is dat een pasje met een digitaal tegoed.

Vanaf 2017 wordt dat verstrekt als een tegoed op een pas. Om hiervan gebruik te maken voor Jeugdzomerkamp Alkmaar geeft u dat aan in het inschrijfformulier en neemt u de pas en/of bonnen mee naar De Eenhoorn. Bij ontvangst van de factuur hoort u welke dag u langs kan komen bij De Eenhoorn.

Heeft u die pas niet, maar denkt u er wel recht op te hebben? Of wilt u meer informatie? Kijk dan hier.

Introductiekorting

Indien je een nieuwe deelnemer introduceert voor Jeugd Zomeractiviteiten Alkmaar, krijg je €15,- korting. Deze introducé mag dan niet eerder met het kamp mee zijn geweest en moet woonachtig zijn in de gemeente Alkmaar. Indien je een introducé aanmeldt, kun je dit via het inschrijfformulier aangeven. Deze introductieactie is niet te combineren met de andere korting/actie.

Informatie- en kennismakingsbijeenkomst

Gezien de huidige situatie waarin we leven zullen we geen fysieke kennismaking organiseren. Na inschrijving zal uw telefoonnummer worden toegevoegd aan een informatie WhatsApp groep om kort en snel details te kunnen verzenden.

Vrienden