Kampinformatie

Wanneer en voor wie?

Jeugdzomerkamp Alkmaar vindt plaats van 10-17 juli 2021.
Deze kampweek is bedoeld voor Alkmaarse jeugd in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar.

Waar gaan we naar toe?

We gaan 7 dagen lang op kamp naar Loon op Zand waarbij we de hele week allerlei activiteiten doen op de kamplocatie en (mits veilig en verantwoord) in de omgeving.

Begeleiding

Jeugdzomerkamp Alkmaar wordt begeleid door een geselecteerde groep vrijwilligers en het projectteam wordt begeleid door een projectondersteuner. Het kamp wordt al ruim 35 jaar succesvol georganiseerd. Alle vrijwilligers van Jeugdzomerkamp Alkmaar zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag).

Groepsindeling

Jeugdzomerkamp Alkmaar wordt verdeeld over 3 groepen:

  • Jongste groep voor kinderen in de leeftijd van 8, 9 en 10 jaar
  • Midden groep voor kinderen in de leeftijd van 11 en 12 jaar
  • Tiener groep voor kinderen in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar

Alle deelnemers worden op basis van leeftijd ingedeeld in een tafelgroep van 8-10 kinderen. Elke groep wordt de gehele kampweek door twee vrijwilligers begeleid.

Het vervoer

Het vervoer naar de kamplocatie, en terug naar huis, wordt door ons geregeld. Deelnemers ontvangen nadere informatie over de opstaplocatie.

Kosten en kortingsregeling

Om de kosten van het kamp (deels) te kunnen dekken vragen wij een eigen bijdrage van €130 per kind. De eigen bijdrage kan zo laag zijn dankzij sponsoring, donaties en fondsen. De eigen bijdrage dekt alle activiteiten, eten tijdens kamp en het vervoer naar de kamplocatie.
Wij zijn van mening dat de deelnemersbijdrage geen belemmering mag vormen voor het al dan niet meegaan van kinderen. Daarom hebben wij een sociaal fonds in het leven geroepen waar ouders, voor wie de deelnemersbijdrage niet, of met moeite kan worden opgebracht, gebruik van kunnen maken in de vorm van een korting op de deelnemersbijdrage. Een bijdrage uit dit fonds kan worden aangevraagd bij het inschrijfformulier, voorzien van een toelichting. De aanvragen worden met zorgvuldigheid behandeld.

Betalen met Alkmaarpas-tegoed

Kinderen en ouders uit minimagezinnen hebben van de gemeente Alkmaar een gratis Alkmaarpas gekregen met daarop een tegoed. Waaronder een tegoed voor deelname bij clubs, verenigingen en culturele instellingen. Hier valt Jeugdzomerkamp Alkmaar, ook onder. Voorheen werd dit tegoed verstrekt in de vorm van tegoedbonnen in een boekje, maar inmiddels is dat een pasje met een digitaal tegoed.

Vanaf 2017 wordt dat verstrekt als een tegoed op een pas. Om hiervan gebruik te maken voor Jeugdzomerkamp Alkmaar geeft u dat aan in het inschrijfformulier en neemt u de pas en/of bonnen mee naar De Eenhoorn. Bij ontvangst van de factuur hoort u welke dag u langs kan komen bij De Eenhoorn.

Heeft u die pas niet, maar denkt u er wel recht op te hebben? Of wilt u meer informatie? Kijk dan hier.

Introductiekorting

Indien je een nieuwe deelnemer introduceert voor Jeugdzomerkamp Alkmaar krijg je €15,- korting. Deze introducé mag dan niet eerder met het kamp mee zijn geweest en moet woonachtig zijn in de gemeente Alkmaar. Indien je een introducé aanmeldt, kun je dit via het inschrijfformulier aangeven. Deze introductieactie is niet te combineren met de andere korting/actie.

Informatie- en kennismakingsbijeenkomst

Traditiegetrouw vindt er enkele weken voordat we op kamp gaan een kennismakingbijeenkomst plaats voor alle deelnemers, ouders/verzorgers en vrijwilligers. Tijdens deze dag maken de deelnemers kennis met elkaar tijdens een leuke activiteit. Daarnaast leren de vrijwilligers de kinderen al een beetje kennen. Ouders/verzorgers zullen door middel van een presentatie van de projectleiders de kampregels doornemen en hoe de week er verder uit ziet.
Op dit moment hopen we dat deze bijeenkomst fysiek plaats kan vinden op 27 juni, echter zullen we dit pas definitief kunnen bevestigen als de meest actuele coronamaatregels rond die periode bekend zijn. Graag verzoeken we u alvast rekening te houden met deze datum.

Vrienden