Jeugdzomerkamp '22

Jeugdzomerkamp Alkmaar 2023 editie

Locatie

Thema

Inschrijven

Wil je dit jaar met ons mee? Schrijf je binnenkort in via onderstaand inschrijfformulier.

Gaat niet door

Helaas is het besluit gevallen om JZK 2023 niet door te laten gaan.

Het vervangende programma is bekend!
Geef je nu op via: Jeugdzomerkamp - Wijkcentrum De Eenhoorn

Begeleiding

Jeugdzomerkamp Alkmaar wordt begeleid door een geselecteerde groep vrijwilligers onder leiding van projectleider Shirley Burger. Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Kosten en kortingsregelingen

Om de kosten van het kamp (deels) te kunnen dekken vragen wij een eigen bijdrage van 130 euro per kind. De eigen bijdrage kan zo laag zijn dankzij sponsoring, donaties en fondsen. De eigen bijdrage dekt alle activiteiten, eten tijdens het kamp en het vervoer naar de kamplocatie. Wij zijn van mening dat de deelnemersbijdrage geen belemmering mag vormen voor het al dan niet meegaan van kinderen. Daarom hebben wij een sociaal fonds in het leven geroepen waar ouders, voor wie de deelnemersbijdrage niet of met moeite kan worden opgebracht, gebruiken van kunnen maken in de vorm van een korting op de deelnemersbijdrage. Een bijdrage uit dit fonds kan worden aangevraagd bij het inschrijfformulier, voorzien van een toelichting. De aanvragen worden met zorgvuldigheid behandeld. 

Alkmaarpas 
Kinderen en ouders uit minimagezinnen hebben van de gemeente Alkmaar een gratis Alkmaarpas gekregen met daarop een tegoed. Dit tegoed kan ingezet worden voor deelname bij bijvoorbeeld clubs, verenigingen en culturele instellingen. Het Jeugdzomerkamp Alkmaar valt hier ook onder. Wilt u gebruik maken van het tegoed op de Alkmaarpas? Geef dit dan aan in het inschrijfformulier.

Introductiekorting
Indien je een nieuwe deelnemer introduceert krijg je 15 euro korting. Deze introducé mag niet eerder met het kamp zijn mee geweest en moet woonachtig zijn in de gemeente Alkmaar. Indien je een introducé aanmeldt kun je dit via het inschrijfformulier aangeven. Deze introductiekorting is niet te combineren met de korting uit het Sociaal Fonds of het gebruik van de Alkmaarpas.